งานมุฑิตาจิตครูบุญชัย

โรงเรียนสา จัดงานมุฑิตาจิตครูบุญชัย อังผาดผล เมื่อวันจันทร์ ที่ 30  กันยายน 2556 ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นถึงมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครูโรงเรียนสา

11 9 7 6 4